Strona główna

Klub "Wiewiórka"

Klub "Wiewiórka"

Program Klubu Wiewiórka

działającego przy Szkole Podstawowej  nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

 

Termin realizacji: rok szkolny 2017/2018

Skierowany do uczniów klas: I - IV

Opiekun: Katarzyna Domańska

Realizatorzy programu:

Katarzyna Grodzka

Katarzyna Bukowska

 

Cele i zadania programu:

 Głównym celem programu ,,Klubu Wiewiórka” jest tworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych,  poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz rówieśników.

Cele szczegółowe:

Kształtowanie humanitarnych postaw uczniów, w zakresie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i gotowości do niesienia pomocy innym.

Wyrabianie właściwych  przyzwyczajeń w zakresie higieny i kultury osobistej oraz otoczenia.

Wdrażanie do prawidłowego współżycia w grupie.

Uświadamianie konieczności częstego i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku, pogody i temperatury.

Kształtowanie nawyku spożywania zdrowych potraw.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na placu zabaw.

Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na drodze.

Kształtowanie postawy pro-ekologicznej wśród dzieci.

 

Cele operacyjne:

Po zrealizowaniu programu, każdy uczeń powinien:

 Rozumieć  konieczność codziennego stosowania zabiegów higienicznych.

 Rozumieć znaczenie czystości dla zdrowia.

Wiedzieć jak dbać o czystość własnego otoczenia.

Rozumieć potrzebę codziennego mycia zębów.

Nawiązywać bliski, serdeczny kontakt z innymi.

Znać sposoby aktywnego wypoczynku.

Rozumieć konieczność codziennego, niezależnie od pory roku, dłuższego pobytu na świeżym powietrzu.

Znać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, drodze do i ze szkoły oraz na boisku szkolnym.

Potrafić ubrać się stosownie do pory roku.

Wiedzieć, co to jest, czym się zajmuje i jakie cele realizuje PCK.

 

Metody pracy: twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna, scenki rodzajowe, organizowanie życia codziennego, opowiadanie, pogadanka, dyskusja, burza mózgów, słuchowiska , filmy edukacyjne, działania praktyczne.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

 

Regulamin Klubu Wiewiórka

Członkiem klubu może być każdy uczeń, który:

 • przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,
 • co najmniej dwa razy dziennie myje zęby,
 • co pół roku poddaje się kontroli stomatologa,
 • pomaga potrzebującym,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa,
 • dba o środowisko.

Roczny plan pracy Klubu Wiewiórka

Lp.

Miesiąc

Tematyka zajęć

1.

Wrzesień

 1. Zapoznanie z zadaniami zaplanowanymi na rok szkolny 2017/2018. Omówienie sposobu  realizacji wspólnych zadań z PCK.
 2. Utrzymywanie wszechstronnej aktywności fizycznej
 • pogadanka na temat istoty aktywności fizycznej w życiu człowieka,
 • organizowanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu,
 • poznanie różnych form aktywności ruchowej.

2.

Październik

 1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • pogadanki na temat zasad ruchu drogowego oraz uczestniczenia w nim jako pieszy,
 • przypomnienie znaków drogowych.
 1. Pierwsza pomoc
 • nauka udzielania pierwszej pomocy
 • utrwalenie numerów alarmowych.

3.

Listopad

 1.  „Zdążyć przed grypą”
 • propagowanie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych,
 • pogadanka na temat właściwego ubioru, odżywiania, ruchu.
 1. Wdrażanie do pracy nad sobą, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, za własny rozwój intelektualny.

4.

Grudzień

 1. ,,Kiedy śnieżek mocno prószy załóż czapkę, ochroń uszy” - właściwy ubiór to podstawa.
 • omówienie stroju adekwatnego do panującej pogody,
 • wykonanie pracy plastycznej „zimowa czapka”.
 1. Hartowanie się
 • zajęcia na temat świadomego, planowego poddawanie swego ciała i psychiki różnego rodzaju bodźcom, czasem nawet ekstremalnym, by wzmocnić się, przygotować do sytuacji trudnych, uodpornić się na ekstremalne bodźce w sferach: fizycznej, psychicznej i społecznej.

5.

Styczeń

 1. Uświadomienie szkodliwego wpływu hałasu na zdrowie
 • systematyczna organizacja zabaw i ćwiczeń wyciszających, m.in. relaksacja przy muzyce.
 1. Omówienie zasad bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych
 • utrwalenie  zasad bezpieczeństwa dotyczącego zabaw na śniegu i lodzie.,
 • pogadanka na temat „Jak unikać niebezpieczeństw?”.

6.

Luty

 1. Zapoznanie z informacjami o zębach:
 • budową zęba,
 • nazwami, położeniem i przeznaczeniem poszczególnych zębów.
 1. „Piękny i zdrowy uśmiech moją wizytówką”
 • plakat promujący higienę jamy ustnej,
 • uświadomienie konieczności właściwego odżywiania, jako czynnika mającego wpływ na nasze zęby.

7.

Marzec

 1. „Chcesz mieć zdrowe zęby, odżywiaj się zdrowo. Pij soki, jedz warzywa, zrób sałatkę owocową”
 • wykonanie prac plastycznych promujących zdrowe odżywianie.
 1. Zajęcia kulinarne
 • wspólne przyrządzanie artystycznych sałatek owocowych i warzywnych.

8.

Kwiecień

 1. 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia
 • pogadanki na temat zdrowego odżywiania i aktywnego trybu życia.
 1. 22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi
 • akcja zbierania śmieci na terenie szkoły,
 • plakat promujący dbanie o dobro naszej planety.

9.

Maj

 1. Rozbudzenia chęci do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.
 • wyrobienie prawidłowych nawyków higieniczno – zdrowotnych,
 • zaszczepienie dziecku zamiłowania do ruchu poprzez częste przebywanie na boisku szkolnym,
 • kształtowanie umiejętności organizowania zajęć, pracy, wypoczynku i czasu wolnego w bliskim kontakcie ze środowiskiem przyrodniczym.
 1. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez sportową rywalizację, integrację ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.

10.

Czerwiec

 1. „Bezpieczne wakacje”
 • promocja aktywnego i bezpiecznego wypoczynku,
 • praca plastyczna dotycząca zasad bezpiecznego wypoczynku.
 1. Podsumowanie pracy Klubu Wiewiórka w roku szkolnym 2017/2018 .

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

  e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
 • (22) 633-13-77
  (22) 633-13-06

Galeria zdjęć