Strona główna

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 3 września 2018 r.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza :

I półrocze - od  3 września 2018 r. do 25 stycznia 2019 r.

II półrocze - od 11 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

 

Ważne terminy w I półroczu:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania do 13 grudnia 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 1 stycznia 2019 r.

3.Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach półrocznych  do 14 stycznia 2019 r.

4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze i podjęcie uchwały zatwierdzającej – 21 stycznia 2019 r.

5. Ferie zimowe - 28 stycznia – 10 luty 2019 r.

Ważne terminy w II półroczu


1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  18 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.

2.Termin poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania do 13 maja 2019 r.

3.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych - 4 czerwca 2019 r.

4.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego w sprawie rocznej końcowej klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2018/2019  - 13 czerwca 2019 r.

5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 wręczenie świadectw: 21 czerwca 2019 r.

 Egzamin ósmoklasisty 15,16,17 kwietnia 2019r. ( dzień wolny dla uczniów klas I-VII)

 Ferie letnie trwają od 24 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (w tych dniach organizujemy dyżury): 2 listopada 2018r. (piątek), 2 maja 2019r. (czwartek)

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
    ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

    e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
  • (22) 633-13-77
    (22) 633-13-06

Galeria zdjęć