Strona główna

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2017 r.

2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza :

I półrocze - od  4 września 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

II półrocze - od 29 stycznia 2018 r. do 22 czerwca 2018 r.

 

Ważne terminy w I półroczu:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednią lub negatywną oceną z zachowania do 14 grudnia 2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia do 1 stycznia 2018 r.

3.Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych i wpisanie ich do dziennika  do 14 grudnia 2017 r.

4.Termin posiedzeń zespołów nauczycielskich i wychowawczych 0 – VI  3 stycznia 2018 r.

5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze i podjęcie uchwały zatwierdzającej – 8 stycznia 2018 r.

6. Ferie zimowe - 15 – 26 stycznia 2018 r.

Ważne terminy w II półroczu


1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od  29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

2.Termin poinformowania uczniów i rodziców o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną lub nieodpowiednią oceną z zachowania do 7 maja 2018 r.

3.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika - 4 czerwca 2018 r.

4.Termin posiedzeń zespołów nauczycielskich i wychowawczych 0  - VII  11 czerwca 2018 r.

5.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego w sprawie rocznej końcowej klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2017/2018  - 20 czerwca 2017 r.

6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 wręczenie świadectw: 22 czerwca 2018 r.

 

 Ferie letnie trwają od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
    ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

    e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
  • (22) 633-13-77
    (22) 633-13-06

Galeria zdjęć