Strona główna

Świetlica

Świetlica

czynna w godzinach 7:00 - 17:30  

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy

Kierownik świetlicy : p. Ewa Kwaśny

Zapraszamy do galerii zdjęć:

Zajęcia

Ceramika

Opieką świetlicy objęte są dzieci klas 0 - V, ze zdecydowaną przewagą uczniów klas młodszych. Wychowankowie podzieleni zostali na 14 grup wychowawczych, z uwzględnieniem ich wieku. Do każdej  grupy wychowawczej przyporządkowany jest następujący wychowawca świetlicy:     

1a

p. Marta Cupriak

1b

p. Magdalena Szulim

1c

p.Agnieszka Sabak-Krawczak

1d

p. Patrycja Symkowska-Wydra

2a

p. Stanisława Zembura

2b

p. Danuta Bartkiewicz

3a,4a

p. Karina Chmielewska

3b,4b

p. Magdalena Kaczmarczyk

3c,4c

p. Agnieszka Kowalik

3d,4d

p. Kamila Banasik

3e

p. Karina Chmielewska, p. Magdalena Kaczmarczyk, p.Agnieszka Kowalik

3f

p. Katarzyna Torchała

3g

p. Katarzyna Bukowska

4e,4f

p. Agata Kosztowniak

 

Świetlica znajduje się na parterze szkoły i ma do dyspozycji  schludne, zadbane, dobrze wyposażone sale świetlicowe. W nich odbywają się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne, m. in.: zajęcia. plastyczne (papieroplastyka, origami, decoupage), zajęcia techniczne (manualne), czytelnicze, dyskusyjne, małe formy teatralne, zajęcia audiowizualne, relaksacyjne i rozrywkowe. Ponadto na korytarzu szkolnym, w sali relaksacyjnej i nowocześnie urządzonym boisku, prowadzone są zajęcia ruchowe, gry sportowe i zabawy integracyjne. Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą również korzystać z zajęć pozalekcyjnych.

* * * * * *

Od kilku już lat świetlica szkolna organizuje świąteczne kiermasze z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia, na których sprzedaje prace plastyczne wykonane przez dzieci. Pozyskane pieniądze przeznacza na cele charytatywne i wyposażenie pomieszczeń świetlicy, a także na zakup zabawek i gier do każdej z sal.

* * * * * *

Świetlica SP 293 w Warszawie i jej nauczyciele pracują wg rocznego (tygodniowo i tematycznie opracowanego) planu pracy, realizując własny program opiekuńczo - wychowawczy skonstruowany w oparciu o aktualny i obowiązujący plan pracy szkoły oraz jej program wychowawczy.

* * * * * *

Świetlica zapewnia uczniom szkoły dobrze zorganizowaną opiekę w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, odpowiednie warunki do rozwoju intelektualnego, zabawy i wypoczynku:

 • uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, ich zainteresowania, preferencje i zdolności; 

 • kształtuje samodzielność i odpowiedzialność za własne postępowanie oraz kulturę osobistą uczniów; 

 • rozwija umiejętności społeczne wychowanków w nawiązywaniu i utrzymywaniu poprawnych kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi; 

 • zachęca do zdrowego stylu życia, ze wskazaniem na źródła zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka; 

 • kształtuje świadomość narodową i proekologiczną uczniów, proponując racjonalne zachowania w kontakcie z przyrodą; 

 • rozwija wrażliwość na piękno i poczucie estetyki; 

 • troszczy się o bezpieczeństwo swych wychowanków, konstruując szczegółowy regulamin; 

 • pomaga dzieciom w pozytywnym myśleniu o sobie samych,

 • kształtuje wiarę we własne siły; wspiera i dba o uczniów z trudnościami w nauce i problemami rodzinnymi

 

* * * * * *

Placówka szczyci się ponadto bardzo dobrą współpracą jej pracowników i uczniów z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, z pedagogiem i psychologiem szkolnym, pielęgniarką, reedukatorem, logopedą i wychowawcami klas. Podejmuje na bieżąco stosowne działania we wskazanym zakresie. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom należytą opiekę również w stołówce szkolnej podczas wydawania i spożywania posiłków.

* * * * * *

Nauczyciele świetlicy to wykwalifikowana, młoda, rozwijająca się zawodowo kadra wychowawcza, przyjaźnie nastawiona do dzieci i ich rodziców. Z dużym zaangażowaniem proponuje swoim uczniom udział w imprezach okolicznościowych, organizując co roku: andrzejki, mikołajki, Dzień Dziecka i Rodziny, bal karnawałowy, pasowanie na "świetliczaka" dzieci klas pierwszych i inne ciekawe uroczystości i konkursy świetlicowe. Wszystkie wydarzenia dokumentowane są w kronice świetlicy.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

  e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
 • (22) 633-13-77
  (22) 633-13-06

Galeria zdjęć