Strona główna

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

Szkoła Podstawowa nr 293

im. Jana Kochanowskiego

                                                                                        

 

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

"Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp informatyczny, wzrastająca ilość informacji dotycząca zawodów, dróg kształcenia, bezrobocia powoduje trudności w przystosowaniu się do tych zmian. Młody człowiek powinien być przygotowany do funkcjonowania w nowej rzeczywistości, gotowy do podnoszenia swoich kwalifikacji, ustawicznego dokształcania się, zdobywania nowych umiejętności przydatnych w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu. Dlatego też ważna jest umiejętność planowania kariery edukacyjno-zawodowej przez uczniów, umiejętność podejmowania trafnych wyborów. Planowanie nie jest jednak jednorazową decyzją, ale procesem występującym w okresie całego życia. Profesjonalne poradnictwo zawodowe, działania z zakresu orientacji zawodowej pomagają w kształtowaniu tej kariery. Warszawski System Doradztwa Zawodowego ma wspomóc uczniów, nauczycieli, rodziców na różnych etapach, począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej"

 

http://crdz.wcies.edu.pl/

 

1) Koordynatorem do spraw doradztwa zawodowego z ramienia Poradni jest p. Anna Służewska- psycholog.

Dane kontaktowe: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 ul.Felińskiego 15 tel. 22 277-22-10

poniedziałek 15.00-19.00

wtorek 8.00-12.00

środa 9.00-13.00

piątek 8.00-12.00

2) Koordynatorem do spraw doradztwa zawodowego jest p.Małgorzata Stettner.

3) W klasach VII prowadzony jest cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z wytycznymi WCIES.

Za organizację i prowadzenie zajęć odpowiedzialny jest koordynator oraz wychowawcy klas.

Uczniowie mogą korzystać z porad indywidualnych zarówno na terenie szkoły jak również w Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3

4) Rodzice mogą korzystać z indywidualnych porad i konsultacji w zakresie doradztwa zawodowego na terenie szkoły lub w Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
    ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

    e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
  • (22) 633-13-77
    (22) 633-13-06

Galeria zdjęć