Nawigacja

Piątek 29.08.2014

Wiadomości

 • Inauguracja roku szkolnego 2014/2015

  Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1.09.2014r.

  godz. 9.00 - klasy IV-VI

  godz. 10.00 - klasy I-III

  godz. 11.00  - oddział przedszkolny

 • W dniu 26 czerwca 2014 r., odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 i tym samym edukacji na poziomie szkoły podstawowej uczniów klas szóstych. Uroczystość poprowadziła Wicedyrektor szkoły, Pani Anna Janiec, na której obecni byli: Dyrektor Szkoły, Pani Barbara Warda  i nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz Radny Dzielnicy Bielany Pan Ryszard Zakrzewski. Tegoroczni absolwenci pożegnali się ze szkołą podczas uroczystości z ceremoniałem szkoły. Dziękowali nauczycielom za trud włożony w ich edukację, a rodzicom za poświęcony im czas. Od koleżanek i kolegów z klas piątych otrzymali pamiątkowe upominki. Następnie Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielem władzy samorządowej wręczyli uczniom nagrody za osiągnięcie wysokich wyników w nauce, w tym „Srebrne i Brązowe Tarcze”, życząc jednocześnie samych sukcesów w gimnazjum. Rodzicom uczniów otrzymujących ww. odznaczenie Dyrektor szkoły wręczyła listy gratulacyjne, a uczniowie, którzy mogli się poszczycić średnią ocen powyżej 5,4 oraz co najmniej bardzo dobrym zachowaniem otrzymali stypendium naukowe. Ponadto absolwenci objęci Programem „Wars i Sawa”, a także uczniowie-laureaci konkursów wewnątrzszkolnych dostali w prezencie II część książki pt. „Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293  w miniaturze”, w której znaleźli swoje prace. Miłym akcentem ze strony szóstoklasistów był występ artystyczny, który z pewnością na długo zapadnie w pamięci młodszych koleżanek i kolegów, grona pedagogicznego oraz rodziców absolwentów.

 • W dniu 23 czerwca 2014r. w naszej szkole odbył się apel zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Podczas spotkania prowadzący, czyli członkowie prezydium samorządu, zaprezentowali jego dokonania w bieżącym roku szkolnym, wśród których znalazły się, m.in. akcje charytatywne, konkursy, zbiórki, plebiscyty, apele.

  Głównym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu na najlepsza klasę z poziomu IV-VI. Jako kryteria przyjęto wyniki w nauce, dyscyplinę pracy oraz zaangażowanie w prace społeczne. Zwycięzcą okazała się po raz kolejny klasa VIb, zaszczytne drugie miejsce przypadło klasie VIc, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się klasa Vb, a tuż za nią klasa IVb. Ponadto przyznano wyróżnienia klasom: VIc, Va, Vb, IVd, VIa, które wykazały się dużym  zaangażowaniem w obszarze prac społecznych.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

  e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
 • (22) 633-13-77
  (22) 633-13-06

Galeria zdjęć