Strona główna

 • Obchody jubileuszu 45-lecia szkoły...

  Czasu nie da się zatrzymać, ale warto wracać do chwil,
   które pozostają w naszej pamięci na zawsze

  Właśnie minęło 45 lat od chwili, kiedy na warszawskich Piaskach, przy ulicy Kochanowskiego 8, powstała piękna, nowa Szkoła Podstawowa nr 293, której po kilku latach nadano imię Jana Kochanowskiego. 45-lecie to jubileusz, który stworzył niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii i tradycji szkoły, podsumowania pracy i jej osiągnięć, był to również czas wzruszających spotkań i wspomnień…
  Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono zacnych gości, nauczycieli, byłych i obecnych pracowników, absolwentów oraz przyjaciół i sympatyków Szkoły. Przebieg Jubileuszu miał kilka odsłon.
  Uroczystości rozpoczęły się 17 października br. o godzinie 16.00 Mszą Świętą w intencji pracowników i absolwentów Szkoły w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego, którą celebrował proboszcz parafii ksiądz Sławomir Nowakowski. Uczestniczyła w niej dyrektor szkoły Pani Iwona Krupińska wraz z wicedyrektorem Panią Anną Janiec, pracownikami szkoły oraz uczniami i ich wychowawcami. Podniosłość uroczystości podkreśliło włączenie się dzieci w oprawę liturgii słowa. Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 45-lecia naszej szkoły była Gala Jubileuszowa z ceremoniałem szkoły, która miała miejsce 18 października 2018 roku, w sali gimnastycznej, o godz. 11.00. Uroczystość poprowadziła wicedyrektor Pani Anna Janiec, która na wstępie poprosiła o zabranie głosu gospodarza obchodów jubileuszu, Panią Iwonę Krupińską. Dyrektor szkoły powitała wszystkich zacnych gości, wśród których znaleźli się Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Tomasz Mencina wraz z ze swoimi zastępcami: Panią Magdaleną Lerczak, Panem Grzegorzem Pietruczukiem i Panem Włodzimierzem Piątkowskim. Swoją obecnością uroczystą Galę zaszczycili także: dyrektor biura poselskiego Joanny Fabisiak – Pani Magdalena Sokólska, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – Pani Zofia Gajewicz, radny Dzielnicy Bielany – Pan Ryszard Zakrzewski, przyjaciel naszej szkoły – Pani Aleksandra Górska-Szajewska, dyrektorzy bielańskich placówek oświatowych oraz przedstawiciel Rady Rodziców – Pani Katarzyna Waksmundzka.
  Na widowni nie zabrakło nikogo, kto w jakikolwiek sposób nie zetknął się ze szkołą w ciągu czterdziestu pięciu lat jej istnienia. Byli obecni absolwenci, uczniowie i rodzice, aktualni i emerytowani nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
  Pani Iwona Krupińska, po odczytaniu listu gratulacyjnego Mazowieckiego Kuratora Oświaty – Pani Aurelii Michałowskiej, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że minione 45 lat istnienia szkoły „(…) najlepiej byłoby obejrzeć, mając do dyspozycji orwellowski wehikuł czasu”, dzięki któremu można by wrócić do wydarzeń sprzed lat, które wokół szkoły zawsze gromadziły osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć taką szkołę, jaką mamy sposobność zobaczyć dzisiaj, czyli przyjazną, kolorową i otwartą na nowe wyzwania. Na zakończenie przemówienia dyrektor szkoły wręczyła gościom pamiątkowe statuetki Pióra mistrza Jana oraz jubileuszowe wydanie publikacji Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze, przygotowanej w ramach realizacji Programu Wars i Sawa.    
  Następnie, na ręce Pani dyrektor, popłynęły ciepłe słowa od zaproszonych gości: Pana Tomasza Menciny, Pani Magdaleny Sokólskiej, Pani Katarzyny Waksmundzkiej oraz Pana Ryszarda Zakrzewskiego, którzy odnosząc się do wybitnej postaci patrona szkoły, wyrazili podziękowania wszystkim, którzy ją tworzyli, życząc jednocześnie dalszych sukcesów i inspiracji w procesie edukacji, które dają satysfakcję i radość.
  W dalszej części uroczystości jej uczestnicy odbyli, za sprawą pokazu multimedialnego, podróż w czasie, poznając „45 najciekawszych wydarzeń w historii szkoły”, zaprezentowanych przez Panią Renatę Piłat.
  Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna, którą zapoczątkowała uczennica klasy VIIIA Zuzia Soćko piosenką z repertuaru Marka Grechuty pt. „Dni, których nie znamy”. Następnie uczniowie klas siódmych i ósmych, pod kierunkiem Pani Elżbiety Milej, Pani Joanny Strzałkowskiej oraz Pani Beaty Piszczatowskiej wystawili spektakl pt. ,,Odprawa posłów greckich”, w którym godna podkreślenia była gra aktorska, a także barwna oprawa. Mimo, iż uczniowie stanęli przed nie lada wyzwaniem, sprostali mu w sposób imponujący, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem gości. Jednocześnie inscenizacja skłoniła zebranych do refleksji i zadumy nad tym wszystkim, co bezpowrotnie minęło, ale przecież odcisnęło trwały ślad w historii. Na zakończenie wystąpili uczniowie klasy IIA, którzy pod opieką Pani Moniki Hass, wykonali „Piosenkę o szkole”, włączając do wspólnego śpiewania wszystkich uczestników uroczystej Gali Jubileuszowej.
  Na ten jeden dzień, dzięki ogromnemu zaangażowaniu wychowawców świetlicy, łącznik i sala gimnastyczna naszej szkoły stały się swoistymi Salami Pamięci, w których odwiedzający mogli zapoznać się z kronikami i zdjęciami z różnych ważnych momentów historii szkoły, także związanymi z rozrywką, wypoczynkiem, a przede wszystkim ludźmi, którzy stanowią największą wartość każdej placówki oświatowej i każdego związanego z nią wspomnienia. Przy sekretariacie szkoły została wystawiona księga pamiątkowa, w której złożone wpisy gości świadczą o radości i wzruszeniach, jakie wyzwoliło spotkanie po latach.
  Na zakończenie uroczystych obchodów Jubileuszu Szkoły wszyscy goście otrzymali pamiątkowe upominki - jak przystało na szkołę pod patronatem Jana z Czarnolasu - były to…miody.
  W dniu 19 października br. jubileuszowe obchody były skierowane do całej społeczności szkolnej i przebiegały według podobnego harmonogramu. Tego dnia została także przniesiona kapsuła czasu, do której z okazji wcześniejszego jubileuszu szkoły schowano godne wspomnień przedmioty, marzenia dzieci wyrażone w pracach plastycznych, informacje o uczniach i nauczycielach oraz o działalności szkoły. Konieczność zmiany miejsca jej wcześniejszego złożenia była spowodowana montażem hali pneumatycznej. Temu wydarzeniu przewodniczyła dyrektor szkoły Pani Iwona Krupińska oraz wicedyrektor Pani Anna Janiec, kierownik świetlicy Pani Ewa Kwaśny, a także przedstawiciele wszystkich oddziałów szkoły.
  Jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 293 zostanie zapewne w pamięci wszystkich jako dzień kultywowania fundamentalnych wartości. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice podejmują nieustanny trud, pracując na wspólnie tworzoną historię placówki, bo jak zauważył Zbigniew Herbert: „Historia jest w ręku człowieka”.

 • Uroczyste otwarcie hali pneumatycznej

  W ramach obchodów jubileuszu 45-lecja naszej szkoły jednym z punktów programu było uroczyste otwarcie hali pneumatycznej na terenie boiska do piłki nożnej. Uczestniczyli w nim goście zaproszeni przez dyrektor szkoły Panią Iwonę Krupińską na jubileuszową galę. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali uczniowie szkoły w asyście Burmistrza Dzielnicy Bielany Pana Tomasza Menciny oraz jego zastępców: Pani Magdaleny Lerczak, Pana Grzegorza Pietruczuka i Pana Włodzimierza Piątkowskiego. Pani dyrektor, wraz z zacnymi gośćmi, jako pierwsi skorzystali z nowo otwartego obiektu, wykazując się przy tym piłkarskimi umiejętnościami. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy uczeń szkoły otrzymał od władz dzielnicy krokomierz, który zapewne zostanie niejednokrotnie wykorzystany podczas zajęć wychowania fizycznego i treningów.
  Od teraz z boiska będzie można korzystać przez cały rok. W okresie zimowym jego nawierzchnia zostanie ochroniona przed śniegiem i lodem. Pojawienie się hali pneumatycznej przyczyni się również do odciążenia sali gimnastycznej i poprawy warunków do trenowania w miesiącach zimowych oraz będzie sprzyjać rozwojowi aktywności fizycznej uczniów.

 • Nareszcie! Mamy halę pneumatyczną!

  Nareszcie! Mamy halę pneumatyczną! - Obrazek 1

 • Spotkanie integracyjne wolontariuszy

  W dniu 16 października br. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne dla wolontariuszy Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”, w ramach realizacji Programu Szkolnych Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, dofinansowanego ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VIIID pod opieką Pani Anny Szumel.
  Podczas spotkania wolontariusze mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Tomasza Ciach, który w interesujący sposób opowiedział o swoich wynalazkach ratujących ludzkie życie. Ponadto odbyła się również dyskusja dotycząca idei niesienia pomocy potrzebującym.

   

 • Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole

  Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie

  Jan Zamoyski

   

  „14 października jest rocznicą ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej. To święto wszystkich nauczycieli, wychowawców oraz pracowników oświaty ()”. Tymi słowami dyrektor szkoły Pani Iwona Krupińska rozpoczęła uroczyste spotkanie z wicedyrektorami, gronem pedagogicznym oraz pracownikami administracji i obsługi szkoły. W swoim wystąpieniu serdecznie podziękowała nauczycielom za wysiłek w kształtowaniu umysłów i serc dzieci oraz młodzieży, za ponoszony trud, cierpliwość, troskę oraz za wskazywanie im właściwej drogi życiowej. Słowa wdzięczności skierowała także do pracowników administracji i obsługi za codzienną pracę na rzecz szkoły. Jednocześnie złożyła wszystkim życzenia zdrowia, optymizmu, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

  Dzień Edukacji Narodowej stanowił także okazję do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły.

  Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. 

  Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole - Obrazek 1

 • Dzień Edukacji Narodowej na Bielanach

  Dzień Edukacji Narodowej na Bielanach - Obrazek 1

  Nauczyciel to przewodnik i lider, sternik łodzi.
  Jednak
  że energia, która tę łódź napędza,
  musi pochodzić od uczących się.

  T. Mackenzie

  W czwartkowe popołudnie, 11 października br., w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9a, miała miejsce dzielnicowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, której gościem honorowym była Joanna Fabisiak - posłanka na sejm RP.

  Uroczystą galę wręczenia nagród poprzedził koncert pod nazwą „Wieczór Sowich Piosenek” w wykonaniu krakowskiego artysty Grzegorza Turnaua oraz Jacka  Królika - gitarzysty zespołu.

  W drugiej części uroczystości, której gospodarzem był Burmistrz Dzielnicy Bielany Pan Tomasz Mencina, zostały wręczone wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom za duży wkład pracy na rzecz oświaty. Pan Burmistrz, wraz ze swoimi zastępcami, Panią Magdaleną Lerczak oraz Panem Włodzimierzem Piątkowskim, złożyli nagrodzonym serdeczne gratulacje i życzenia realizacji swoich pasji oraz wielu sukcesów zawodowych. W tym zaszczytnym gronie znalazła się dyrektor szkoły Pani Iwona Krupińska oraz nauczycielka języka polskiego, Pani Elżbieta Milej.

  Następnie na scenę poproszono osoby uhonorowane przez dzieci i młodzież tytułem Nauczyciela Roku, który przypadł Panu Tadeuszowi Płużyczce. Natomiast Pani Wioletta Krawczyk, która trzykrotnie uzyskała tytuł Nauczyciela Roku, została wyróżniona statuetką Super Nauczyciela.

  Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty z okazji ich święta życzymy wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.   

   

   

 • Jesienny Koncert Życzeń dla Seniorów

  W kalendarzu jest coraz więcej dni, które są okazją do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. W październiku przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i Europejski Dzień Seniora, w listopadzie zaś Światowy i Ogólnopolski Dzień Seniora.
  Takie święta stanowią okazję do zwrócenia uwagi na szacowne pokolenie najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy, podkreślenia ich doświadczenia, zasług, a przede wszystkim wartości, na których może się wzorować młode pokolenie.
  12 października 2018r., w naszej szkole, miały miejsce Bielańskie Obchody Dnia Seniora. Z tej okazji uczniowie z klas 1-3, pod opieką wychowawców, przygotowali „Jesienny koncert życzeń”.
  W uroczystości uczestniczyła dyrektor szkoły Pani Iwona Krupińska oraz wicedyrektor Pani Anna Janiec. Koncert poprowadziła Pani Małgorzata Graczyk. Były wiersze, piosenki i tańce, które wywołały ogromną radość wśród licznych uczestników spotkania. Występy małych artystów zostały nagrodzone gromkimi brawami, jednak największą formą podziękowania dla dzieci i ich wychowawców był uśmiech na twarzach Seniorów. Po występach goście  spotkali się na wspólnym poczęstunku, gdzie delektowali się pysznymi ciastami, przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów.
   Impreza stała się  doskonałą okazją do spotkania towarzyskiego, które przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze i sprzyjało ciekawym rozmowom i wspomnieniom.  

       

 • Finał biegów przełajowych

  Na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, w dniu 4 października 2018 roku, odbył się finał LII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych.

  W tym roku naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów: Bartosz Kozłowski, Emilia Wołoszczak, Maja Jasińska, Cyryl Kotliński, Jan Borowiecki, Miłosz Kwiatkowski, Adam Stankowski i Franciszek Szajewski.

  W każdej kategorii wiekowej, na dystansie 800m dla dziewcząt i 1000m dla chłopców młodszych oraz 1500m dla młodzieży, startowało po dziesięciu najlepszych uczniów z poszczególnych dzielnic Warszawy. W sumie na starcie ustawiało się około 180 zawodników. Bardzo dużym sukcesem zakończył się udział dwóch uczniów z naszej szkoły - Miłosza Kwiatkowskiego - IV miejsce i Adama Stankowskiego - IX miejsce, którzy dzięki uzyskanym wynikom awansowali do Mistrzostw Mazowsza.

  Gratulacje dla chłopców za wytrwałość i pasję godną podziwu!

 • Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w sztafetowych biegach przełajowych

  W dniu 2 października 2018 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany w sztafetowych biegach przełajowych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Reprezentację stanowiła 45-osobowa grupa zawodników, która zmagała się w 4 kategoriach: chłopcy i dziewczęta z roczników 2007 – 2006 oraz 2005 - 2004. Dziewczęta obydwu grup wiekowych zajęły VI miejsce, natomiast starsi chłopcy uplasowali się aż na IV miejscu. Ich młodsi koledzy zajęli miejsce VII.

  Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i chęć walki!

   

   

 • Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w piłce nożnej dziewcząt

  W środę 3 października 2018r. odbyły się Mistrzostwa Dzielnicy Bielany w piłce nożnej dziewcząt. Szkolną reprezentację stanowiły: Machnacka Gabriela, Wiktorowicz Karolina, Gebler Barbara, Durkiewicz Nikola, Borejko Maria, Wiktorowicz Agata, Jagiełło Wiktoria, Paluch Zuzanna oraz Kobek Alicja.

  Nasza drużyna rozgrywała mecze w grupie B, wspólnie z czterema innymi drużynami z: SP 14 STO, SP 369, SP 209 i SP 187.

  Wyniki spotkań przedstawiały się następująco:

  SP 293 - SP14STO  0:4

  SP293 -  SP 369    0:3

  SP 293 - SP 209    7:0

  SP 293 - SP 187      1:1

  Ogromne podziękowania dla naszych dzielnych zawodniczek za reprezentowanie szkoły w tej bardzo trudnej, męskiej dyscyplinie sportu.

 • Akcja - Lekki tornister

  Akcja - Lekki tornister

  Pierwszego października 2018 klasy I-III wzięły udział w akcji „Lekki tornister”. Celem było rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy,  zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a – co za tym idzie – działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

  Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę na temat zasad właściwego wyboru, noszenia, jak również pakowania swojego tornistra. Dzieci bardzo chętnie sprawdzały, co noszą w swoich tornistrach. Ku ich zdziwieniu okazało się, że wiele przedmiotów jest niepotrzebnych na zajęcia szkolne.

  W naszej  szkole od kilku lat uczniowie klas I- III mają możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych na terenie placówki edukacyjnej. Odciążamy tornistry i dbamy o kręgosłupy. W każdej klasie przeprowadzamy prelekcje dotyczące tego problemu, a także sprawdzamy wagę i zawartość plecaków najmłodszych uczniów.

  LEKKI TORNISTER TO:                              

  • działania prozdrowotne, zmierzające w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych podopiecznych,
  • apel skierowany do rodziców i opiekunów dzieci wczesnoszkolnych - by kontrolowali zawartość tornistrów,
  • do nauczycieli - by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników,

  Zagadnienia poruszane w projekcie „Lekki tornister” będą nadal realizowane podczas zajęć lekcyjnych w celu kreowania właściwych postaw zdrowotnych dot. profilaktyki wad postawy.

  Akcja - Lekki tornister - Obrazek 1

 • Sukces naszych biegaczy przełajowych

  Sukces naszych biegaczy przełajowych

  Kilka dni temu, 27 września 2018 roku, reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany w indywidualnych biegach przełajowych. Licząca aż 40 uczniów grupa zawodników zmagała się w czterech kategoriach wiekowych - roczniki 2007, 2006, 2005 i 2004.
  Największym sukcesem było zajęcie I miejsca przez Miłosza Kwiatkowskiego oraz  III miejsca przez Adama Stankowskiego w biegu na 1500 m w kategorii chłopców rocznik 2004. Ponadto, oprócz wymienionych finalistów, jeszcze sześcioro zawodników zakwalifikowało się do Mistrzostw Warszawy w indywidualnych biegach przełajowych. Należą do nich: Jan Borowiecki, Cyryl Kotliński, Natalia Radzka, Bartosz Kozłowski, Maja Jasińska oraz Emilia Wołoszczak.
  Mistrzostwa Warszawy odbędą się w czwartek, 4 października br., na obiektach AWF Warszawa. Życzymy powodzenia naszym zawodnikom i czekamy na dalsze sukcesy!

   

 • Wybory Małego Samorządu Uczniowskiego

  Wybory Małego Samorządu Uczniowskiego

  Samorząd Uczniowski to ważny organ szkoły, który z mocy prawa tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Samorząd daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w życiu placówki i wpływa na jej funkcjonowanie. Działania jego są oparte na zasadach demokracji, samorządności i stanowią jedną z form oddziaływań w procesie wychowania.  Aby wesprzeć działania Samorządu Uczniowskiego klas 4-8 naszej szkoły, 1 października 2018r. odbyły się wybory Małego Samorządu Uczniowskiego, czyli spośród uczniów klas 1-3. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowały jego opiekunki, czyli Pani Małgorzata Graczyk i Pani Katarzyna Grodzka.
  W składzie prezydium Małego Samorządu Uczniowskiego znalazły się:
  Gabriela Kucińska (klasa 3a) - przewodnicząca
  Ewa Łowicka (klasa 2c) – zastępca przewodniczącej
  Matylda Kaczmarek (klasa 1c) – zastępca przewodniczącej
  Mały Samorząd Uczniowski będzie wypełniał zadania dostosowane do potrzeb oraz specyfiki rozwojowej uczniów, a ponadto współpracował z nauczycielami oraz Samorządem Uczniowskim klas 4-8. Poprzez wspólne działania z samorządem starszych koleżanek i kolegów, dzieci z edukacji wczesnoszkolnej będą uczyć się odpowiedzialności, aktywności, umiejętności współpracy
  w zespole, wrażliwości na potrzeby innych oraz zaangażowania w życie społeczne. Głównym celem działania Małego Samorządu Uczniowskiego będzie także zintegrowanie uczniów wszystkich klas w ramach wspólnie podejmowanych przedsięwzięć, tj. szkolne uroczystości, konkursy, turnieje sportowe, zbiórki charytatywne czy imprezy okolicznościowe.
  Gratulacje dla prezydium nowo powołanego samorządu i życzenia owocnej pracy!

  Wybory Małego Samorządu Uczniowskiego - Obrazek 1

   

   

 • Europejski Dzień Języków Obcych

  Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.
  Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze

                                                                                                                                                                                                                   Frank Smith

  Od 2001 roku dzień 26 września, z inicjatywy Rady Europy, uznawany jest jako Europejski Dzień Języków. Celem tej inicjatywy jest ukazywanie różnorodności językowo-kulturowej, wielojęzyczności naszego kontynentu oraz propagowanie ich nauki. Z tej okazji na lekcjach języka angielskiego oraz niemieckiego uczniowie naszej szkoły grali w gry językowe i wykorzystywali aplikacje multimedialne do ich poznania. Ponadto prezentowali ciekawostki kulturowe i uczestniczyli w quizie wiedzy na temat krajów niemieckiego obszaru językowego. Niektórzy spróbowali także swoich sił w czytaniu niemieckich i angielskich „łamańców językowych”. Podczas przerw uczniowie klasy 8e przeprowadzili ankietę, tematycznie związaną z umiejętnością przywitania się w różnych językach.

  Poprzez organizowanie Europejskiego Dnia Języków dzieci jeszcze bardziej uświadomiły sobie, iż ich przyswajanie umożliwia porozumiewanie się na całym świecie oraz służy przekraczaniu różnic kulturowych, a przy tym sprzyja dobrej zabawie.

 • Udział w spotkaniu wolontariuszy

  Szkolny Klub Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu proponuje niezwykle wartościową formę aktywności dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a ponadto uzupełnia program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, przede wszystkim angażując wolontariuszy w pomoc potrzebującym.

  W dniu 25 września, w ramach Programu Szkolnych Klubów Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, odbyło się spotkanie inaugurujące pracę Klubów Ośmiu Fundacji „Świat na Tak”. Naszą szkołę, pod opieką Pani Anny Szumel, reprezentowali wolontariusze z klasy VIIIB. W trakcie spotkania opiekunowie klubów omawiali strategię działań Fundacji w bieżącym roku szkolnym, a wolontariusze przez kilka chwil mogli poczuć się niczym kucharze, uczestnicząc w kulinarnych warsztatach integrującychmłodzież z warszawskich szkół. Uczniowie podzieleni na grupy mieli za zadanie stworzyć jedną z potraw: sałatkę, koreczki lub kanapki.

  Udział w tego typu spotkaniach ma istotny wpływ na kształtowanie postaw prospołecznych oraz angażowanie się w działania na rzecz potrzebujących. Ponadto kształtuje umiejętność działania zespołowego oraz pozwala zdobywać doświadczenie w nowych dziedzinach życia.

 • Akcja „Daj się zauważyć! Bezpieczny uczeń”

  Więc i Ty przyjaciół wzorem
  Przekaż innym dobrą radę
  Idąc rano czy wieczorem
  Noś odblaski! Świeć przykładem!

  frag. piosenki Majki Jeżowskiej

   

  O tym, że elementy odblaskowe znacznie zwiększają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego wiedzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. 19 września 2018 r. miały okazję przekonać się o tym dzieci z klas pierwszych, które wraz z Panią dyrektor Iwoną Krupińską oraz Panią Małgorzatą Graczyk, wzięły udział w uroczystej inauguracji programu wychowawczo-profilaktycznego „Daj się zauważyć! Bezpieczny uczeń.” Spotkanie zostało zorganizowane w Urzędzie Dzielnicy Bielany i poprowadzone przez przedstawicieli władz samorządowych oraz Policji.
  Wzięli w nim również udział dyrektorzy i nauczyciele bielańskich szkół.

  Funkcjonariusz Policji, podczas krótkiej rozmowy z najmłodszymi uczestnikami spotkania, przypomniał zasady bezpiecznego zachowania na drodze oraz sprawdził znajomość numerów telefonów alarmowych. Ponadto zwrócił uwagę na właściwe zachowanie dzieci podczas kontaktu z osobą nieznajomą oraz na sposoby radzenia sobie w sytuacji zagrożenia ze strony niebezpiecznego zwierzęcia. Na zakończenie uczniowie otrzymali elementy odblaskowe, które zapewne przyczynią się do zwiększenia ich bezpieczeństwa na drodze.

 • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  Dyrektor Szkoły pani Iwona Krupińska, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/19:

  2 listopada 2018r.

  15, 16, 17 kwietnia 2019 r.

  2 maja 2019 r.

  W te dni szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

 • Piknik - Żegnaj Lato na Bielanach

  W sobotę 15 września br. pożegnano lato na Bielanach. Na terenach zielonych Parku Olszyna odbyła się jedna z największych imprez plenerowych dzielnicy pod nazwą „Żegnaj Lato na Bielanach”. Przedsięwzięcie to miało charakter imprezy sportowo-rekreacyjnej, w której uczestniczyli: Burmistrz Bielan Tomasz Mencina, Wiceburmistrzowie: Magdalena Lerczak, Włodzimierz Piątkowski i Grzegorz Pietruczuk, a także bielańscy radni. Naszą szkołę reprezentowała Pani dyrektor Iwona Krupińska, wychowawcy świetlicy oraz nauczycielka plastyki.

  Wśród zorganizowanych wielu stref tematycznych, oprócz zmagań sportowych, dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa zdrowia. Natomiast w strefie kulturalno-oświatowej goście mieli możliwość uczestniczenia w różnorodnych grach i zabawach edukacyjnych. Miłym akcentem był wywiad z jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, Joanną Trzepiecińską.

  W przygotowanym stoisku naszej szkoły wszyscy zainteresowani mieli możliwość, m.in. wzięcia udziału w warsztatach rękodzieła, własnoręcznie wykonując naszyjnik z kolorowych koralików i ceramicznej zawieszki. Najmłodszym uczestnikom stworzono zaś niepowtarzalną okazję pomalowania sobie twarzy, wybierając jeden z sześciu bajkowych motywów, a także skorzystania ze „studia tatuaży”. Ponadto uczestnicy festynu mogli zapoznać się z bogata ofertą SP nr 293.

  W godzinach wieczornych rozpoczęła się część koncertowa, której gwiazdą był Kamil Bednarek.

  Imprezę żegnającą wakacyjną porę roku zakończył pokaz laserowy.

 • Udział w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Biegu Progresywnym

  W dniu 13 września 2018r. po raz pierwszy reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Biegu Progresywnym. Organizatorem tej imprezy sportowej był Polski Związek Lekkiej Atletyki, Zespół LDK.

  Zawody odbyły się na stadionie lekkoatletycznym Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie. Reprezentacja naszej szkoły składała się z trzech zespołów ośmioosobowych – dzieci z roczników 2005 i młodszych.

  Rywalizacja polegała na jednoczesnym pokonywaniu przez wszystkich uczestników drużyny trzydziestometrowego dystansu po okręgu. Po każdorazowym pokonaniu trasy zespół uzyskiwał tyle punktów, ilu zawodników przekroczyło linię otwartej bramki. Zmagania kończyły się w chwili, kiedy ostatniemu zawodnikowi nie udało się jej pokonać przed zamknięciem. O kolejności miejsc decydowała suma zdobytych punktów przez zespół oraz przebyty dystans.

 • ZMIANA DZWONKÓW!

  ZMIANA DZWONKÓW!

  Od 19.09.2018 (środy) nastąpi zmiana dzwonków:

  1)   800 - 845

  2)   855 - 940

  3)   950 - 1035

  4)   1045 - 1130

  5)   1140 – 1225

  6)   1250  - 1335

  7)   1355 – 1440

  8)   1450 – 1535

  9)   1545 – 1630

  10) 1640 – 1725

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

  e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
 • (22) 633-13-77
  (22) 633-13-06

Galeria zdjęć