Nawigacja

http://bezpiecznewakacje.pl/pobierz/bezpieczne_wakacje_360_300.jpg

Wiadomości

 • W piątek, 23 czerwca 2017 r., w sali gimnastycznej naszej szkoły, miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV-VI, a następnie klas I-III. Akademię, zgodnie z ceremoniałem szkoły, dla starszych uczniów prowadziła wicedyrektor, Pani Anna Janiec, zaś dla młodszych, wicedyrektor, Pani Beata Chrzanowska. Podczas swoich wystąpień Pani dyrektor Barbara Warda kierowała szczególnie ciepłe słowa pod adresem uczniów, podkreślając jednocześnie, że ostatni dzień pobytu w szkole przed wakacjami to czas podsumowania ciężkiej pracy w kończącym się roku szkolnym, ale także czas podziękowań i gratulacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Dyrektor szkoły życzyła ponadto, by czas wakacyjnego wypoczynku był bezpieczny i pełen relaksu od codziennych, uczniowskich obowiązków. Do młodszych dzieci podobne słowa skierował obecny na uroczystości zakończenia roku szkolnego Radny Dzielnicy Bielany - Pan Ryszard Zakrzewski. Podczas akademii uczniowie poszczególnych klas odbierali nagrody za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce, a dzieci z klas trzecich odznaki „Brązowej Tarczy”. Miłym akcentom było wręczenie listów gratulacyjnych ich rodzicom. Ponadto uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 5,4 i co najmniej bardzo dobre zachowanie, otrzymali stypendium naukowe, zaś dzieciom objętym Programem „Wars i Sawa”, Pani Renata Piłat i Pani Wioletta Krawczyk wręczyły V część książki pt. „Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze”, w której znaleźli oni swoje prace. Każda część zakończenia roku szkolnego 2016/2017 została uświetniona występem artystycznym.

 • W poniedziałek 19 czerwca 2017r. podczas 4. i 5. godziny lekcyjnej odbył się apel zorganizowany przez Szkolny Samorząd Uczniowski. Jego pierwszą cześć poprowadziły Weronika Lomott i Zuzanna Lewandowska, które pełnią funkcję członków prezydium samorządu. Uczennice zaprezentowały jego dokonania w bieżącym roku szkolnym, wśród których znalazły się, m.in. akcje charytatywne, organizacja imprez szkolnych, konkursy i plebiscyty oraz inne przedsięwzięcia. Głównym punktem spotkania było przedstawienie wyników konkursu na najlepszą klasę z poziomu IV-VI. Za kryteria przyjęto osiągnięcia w nauce, dyscyplinę pracy oraz aktywność społeczną. Zaszczytne pierwsze miejsce przypadło klasie IVb, natomiast drugą lokatę zajęła klasa VIc, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa VIb. Nagrodę dla zwycięzców stanowi dwugodzinna zabawa w kręgielni. Godnym uwagi jest także fakt uzyskania przez uczennicę klasy IVc, Hannę Dziedzic, średniej ocen wynoszącej 6,0. Ponadto klasy: Va, IVb i VIa otrzymały wyróżnienia za duże zaangażowanie w zbiórkę makulatury, dając tym samym wyraz dbałości o otaczające nas środowisko naturalne. Wyróżniono również Amelię Jędrzejczyk i Stanisława Kołodzińskiego, uczniów z klasy IVb, za najciekawszy wiersz pt. „Bezpieczne wakacje”, który dał im zwycięstwo w szkolnym konkursie poetyckim. Poza tym Samorząd Uczniowski uhonorował klasy: Vc, VIa, VIb, VIc i VIf za przygotowanie plakatów o ochronie środowiska oraz klasy: IVa, IVb, IVc, IVD i VIe za przygotowanie plakatów „Życzenia dla Ziemi”. Podczas spotkania zaprezentowano także wyniki plebiscytów: „Koleżanka i Kolega na 102” oraz „Ulubiony Nauczyciel”. W poszczególnych zespołach klasowych laureaci otrzymali nagrody w postaci dyplomów, a przede wszystkim gromkie brawa koleżanek i kolegów. Natomiast wśród Grona Pedagogicznego wybranymi przez dzieci, ulubionymi nauczycielami roku szkolnego 2016/2017, okazali się: Pani Wioletta Krawczyk, Pani Joanna Strzałkowska, Pani Paulina Płatek, Pani Elżbieta Jezierska oraz Pan Tadeusz Płużyczka. Druga część apelu została poświęcona uhonorowaniu uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i sportowych na różnych szczeblach organizowanych w kończącym się roku szkolnym, których ilość była zaskakująco duża.Spotkanie zakończyło się podziękowaniem i wręczeniem pamiątkowych dyplomów dla Weroniki Lomott oraz Zuzanny Lewandowskiej za zaangażowanie oraz duży wkład pracy na rzecz samorządu złożonym przez jego opiekunki – Panie: Elżbietę Jezierską i Paulinę Płatek.

 • W dniu 14 czerwca 2017 roku odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu wiedzy o wspólnocie państw Unii Europejskiej. Jego organizatorkami były: Pani Elżbieta Jezierska i Pani Sylwia Kowalczyk, natomiast prowadzącymi członkowie koła europejskiego. Zmagania obejmowały klasy IV-VI, które były reprezentowane przez trzyosobowe zespoły rywalizujące odpowiednio na swoich poziomach.

  Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat krajów UE oraz rozwijanie umiejętności poszukiwania stosownych informacji, a także przekazywania ich na forum. Zwycięzcy musieli wykazać się szerokim wachlarzem wiedzy na temat symboli unijnych, położenia i ciekawostek dotyczących państw członkowskich, jak również zareklamować plakat wcześniej wylosowanego kraju, z którego tradycyjne potrawy można było skosztować podczas rodzinnego pikniku w maju.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

  e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
 • (22) 633-13-77
  (22) 633-13-06

Galeria zdjęć