Strona główna

Historia szkoły Patron Hymn szkoły Strój galowy Certyfikaty Drużyna harcerska

„Przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej ”

Historię naszej szkoły tworzyły pokolenia pedagogów, uczniów i ich rodziców. Otwórzmy grubą księgę kroniki. Na jej stronach znajdziemy znaki czasów nie tylko tych odległych, ale także całkiem bliskich.

Pierwsza w dziejach Szkoły Podstawowej nr 293 inauguracja roku szkolnego odbyła się 1 września 1973 roku. Uroczystości przewodniczył dyrektor pan Roman Jóźwiak i jego zastępczyni, pani Alina Budziszewska.

W roku 1975 po raz pierwszy odwiedziła szkołę pani Zdzisława Bytnarowa, matka Janka Bytnara „Rudego”, bohatera książki „Kamienie na szaniec”. Gość spotkał się harcerzami szczepu działającego przy naszej szkole, ponieważ szczep ten został nazwany imieniem Janka Bytnara. Tak jak przed ponad 30 laty, tak i teraz harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 293 są dumn ze swego patrona. A spotkania z panią Zdzisławą Bytnarową przeszły już do legendy.

Dzień 24 XI 1984 r. okazał się bardzo ważny w historii naszej szkoły, ponieważ właśnie wtedy otrzymaliśmy zaszczytne miano Szkoły imienia Jana Kochanowskiego.

Pół roku później dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej autora „Trenów”. Dzisiaj przypomina całej społeczności szkolnej o tych ważnych wydarzeniach sprzed lat. W dekadę lat 90 wprowadził naszą szkołę nowy dyrektor, pan Grzegorz Olszewski.

Po dwóch latach urzędowania przekazał ster w ręce pani Danuty Trzaska, która wspierana przez zastępcę, panią Bożenę Adamczyk, patronowała wielu ważnym przedsięwzięciom. W 1997 r. przeprowadzono kapitalny remont szkoły. Szkoła wypiękniała, wnętrza odzyskały dawny blask.

Pracownie wyposażono w nowy sprzęt i cenne pomoce dydaktyczne. W roku szkolnym 1999/2000 Zarząd Stowarzyszenia Gmin Mazowieckich przyznał Gronu Pedagogicznemu i Dyrekcji Puchar dla Szkoły Przyjaznej Dziecku.

W roku szkolnym 2002/2003 spełniło się marzenie wszystkich tych, którzy kochają ruch na świeżym powietrzu. Zakończył się remont boiska szkolnego. Dzisiaj możemy grać w tenisa, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną na boiskach krytych sztuczną nawierzchnią. Biegi trenujemy na bieżniach tartanowych – jak prawdziwi sportowcy!

Rok szkolny 2003/2004 powitaliśmy z nową panią dyrektor, którą została pani Bożena Adamczyk. Funkcję zastępcy powierzono pani Marzenie Bryjak.

W październiku otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. Doceniono to, że uczymy każdego myśleć i rozumieć świat, oceniamy sprawiedliwie, rozwijamy społecznie, pomagamy uwierzyć w siebie i przygotowujemy do przyszłości.

W roku szkolnym 2006/2007 zdobyliśmy wyróżnienie w kampanii „Wiem, co jem”. Wiemy, że ważne jest, by dbać nie tylko o staranne wykształcenie, ale również, by przywiązywać dużą wagę do kondycji fizycznej.

W roku szkolnym 2007/2008 stanowisko dyrektora objęła pani Jolanta Kubalska, która na swoje zastępczynie powołała panią Grażynę Kucharską (nadzór nad poziomem klas I-III) i panią Elżbietę Milej (nadzór nad poziomem klas IV - VI). Zwieńczeniem działań podejmowanych w czasie tej kadencji było przyznanie szkole w 2011 r. Certyfikatu WARSA i SAWY. Wyróżnienie świadczyło o osiągnięciu przez placówkę wysokiego standardu pracy w obszarze kształcenia uczniów zdolnych. Na ten sukces złożyło sie wiele dokonań grona pedagogicznego. Do najważniejszych zaliczyc należy organizowanie trzech bielańskich turniejów wiedzy: polonistycznego, turnieju wiedzy ogólnej "Prymus" oraz konkursu języka angielskiego; przygotowywanie uczniów do konkursów i turniejów wiedzy ogólnej zakończone niejednokrotnie znaczącymi osiągnięciami nawet na poziomie ogólnopolskim, stałe podnoszenie poziomu kształcenia, potwierdzone wysokim trzecim miejscem na Bielanach po sprawdzianie szóstoklasistów w kwietniu 2012. Jednocześnie wynik ten plasował szkołę w dziewiątej - najwyższej staninie.

We wrześniu 2012 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Barbara Warda. Funkcję wicedyrektora szkoły dla klas I-III powierzyła pani Grażynie Kucharskiej, natomiast wicedyrektora szkoły dla klas IV-VI, rok później, pani Annie Janiec. W roku szkolnym 2014/2015 obowiązki wicedyrektora dla klas 0-III objęła pani Beata Chrzanowska.

W 2013 roku odbyła się uroczystość związana z jubileuszem 40-lecia szkoły z udziałem przedstawicieli władz Dzielnicy Bielany, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, a przede wszystkim absolwentów szkoły. Pamięć bywa ulotna, więc postanowiono ją zamknąć i przechować dla przyszłych pokoleń w specjalnie przygotowanej kapsule czasu, na szkolnym boisku. Zostały do niej schowane godne wspomnień przedmioty, marzenia dzieci wyrażone w pracach plastycznych, informacje o uczniach i nauczycielach oraz o działalności szkoły, tak, aby przyszłe pokolenia, mogły wspomnieć ówczesne czasy. By godnie oznaczyć miejsce złożenia kapsuły czasu, tuż obok, posadzono drzewo lipy oraz umieszczono tablicę upamiętniającą to niecodzienne wydarzenie.   

Godnym podkreślenia jest także fakt bezterminowego przedłużenia, w październiku 2014 r., Certyfikatu WARS i SAWA. W prezentacjach szkół placówka została wówczas wyróżniona przez Zespół i Kapitułę Programu „gwiazdką” za pracę na najwyższym poziomie.

Jednocześnie Zespół Wspierania Uzdolnionych zainicjował publikację Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze, zawierającą zbiór prac uczniów uzdolnionych. W szkole kontynuowano również realizację projektu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", którego celem była diagnoza stanu opieki nad uczniami z dysleksją rozwojową oraz promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją. Natomiast w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiono do programu „Odyseja Umysłu”.

Wymiernym efektem trudu poniesionego przez nauczycieli w procesie edukacji było uzyskanie w 2014 roku najlepszego wyniku wśród bielańskich szkół w sprawdzianie szóstoklasistów. W ostatnich latach szkoła była organizatorem bielańskich konkursów: polonistycznego - „Mądrej głowie dość dwie słowie”, wiedzy ogólnej - „Prymus", języka angielskiego - „Brain Teaser” oraz czytelniczego dla klas 3 - „Wędrówka z legendą przez Polskę”. Placówka nadal uczestniczyła w wielu akcjach promujących dobre nawyki żywieniowe, m.in. „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”. Zwieńczeniem wieloletniej pracy prężnie działającego Szkolnego Klubu Wolontariatu zachęcającego do niesienia bezinteresownej pomocy innym było otrzymanie po raz pierwszy w historii szkoły, podczas XXIV Gali Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, jednocześnie tytułu w kategorii indywidualnej „Wspaniałej Bielan” oraz w kategorii zespołowej „Wspaniały Klub Ośmiu”.

Począwszy od maja 2013 roku, na terenie placówki, były organizowane pikniki rodzinne, wraz z wyprzedażą garażową, promujące szkołę w środowisku lokalnym, integrujące nauczycieli, rodziców i uczniów, a przede wszystkim zapewniające mile spędzony czas. W ostatnich latach miała miejsce kontynuacja doposażania bazy szkolnej oraz przeprowadzono modernizację infrastruktury terenu placówki, czyniąc go bardziej użytecznym i bezpiecznym dla uczniów i pracowników.

W roku szkolnym 2017/2018 na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołana pani Iwona Krupińska. Na stanowiska wicedyrektorów - pani Grażyna Kucharska (klasy 0 - III) i pani Anna Janiec (klasy IV - VII).

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
    ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

    e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
  • (22) 633-13-77
    (22) 633-13-06

Galeria zdjęć