Strona główna

Aktualności Harmonogram działań Instytucje wspierające Galeria uczniów uzdolnionych Osiągnięcia uczniów Szkolny Program Wspierania uzdolnionych

Wars i Sawa

Aktualności

 

*******************************************************************************************

Pars pro toto, czyli Szkoła Podstwowa nr 293 w miniaturze część 6

Po raz kolejny uczniowie objęci Programem „Wars i Sawa” przygotowali prace, które zostały zaprezentowane w VI części „Pars pro toto, czyli szkołą Podstawowa nr 293 w miniaturze”. W tym roku skupialiśmy się wokół podróży – tych dużych i tych małych.

Życzymy przyjemnej lektury.

*******************************************************************************************

 

6 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczystość, podczas której Pani Dyrektor Iwona Krupińska odebrała dla naszej szkoły Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, zaktualizowany po wdrożeniu zmian w polskim prawie oświatowym.

Nimniejszy certyfikat stanowi dziś swoisty "znak rozpoznawczy", potwierdzający osiągnięcia przez szkołę określonego, pożądanego standardu w obszarze wspierania uczniów uzdolnionych.

Piszą o nas...

Galeria zdjęć z wręczania certyfikatów

*******************************************************************************************

Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze cześć 5

Już po raz piaty została wydana książka z pracami uczniów uzdolnionych objętych Programem "Wars i Sawa". Tym razem jej zawartość tworzą prace związane z tematyką tak bliską każdemu człowiekowi, czyli wartościami w jego życiu. Przedstawione zostały tu istotne aspekty naszej ziemskiej egzystencji, tj. zdrowie, miłość, przyjaźń, rodzina, wierność, patriotyzm, szacunek, szczerość, życzliwość, zaufanie, ofiarność, honor…

Życzymy przyjemnej lektury.

*******************************************************************************************

Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze część 4

Zespół Wspierania Uzdolnionych wydał już czwartą część publikacji Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293w miniaturze.

Promując osiągnięcia uczniów objętych Programem „Wars i Sawa”, niniejsza książka zawiera zbiór prac, których tematyka w tym roku koncentruje się wokół czterech żywiołów:Ognia, Powietrza, Ziemi oraz Wody.

Nasi uzdolnieni uczniowie mieli za zadanie w swoich formach literackich z języka polskiego i angielskiego, pracach plastycznych, muzycznych i przyrodniczych oraz zadaniach matematycznych uwzględnić motyw jednego z wymienionych żywiołów. 

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, podobnie jak poprzednie, dzięki bogactwu przedstawionych form i różnorodności treści spotka się z dużym uznaniem wśród naszych czytelników.

 

********************************************************************************************

Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze

Realizowany w naszej szkole od 4 lat Program Wspierania Uzdolnionych Wars i Sawa ma na celu towarzyszenie w rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym, zapewnienie jak największej grupie takich osób warunków sprzyjających rozwoju talentów i zainteresowań, a także podnoszenie efektywności kształcenia poprzez wymianę doświadczeń oraz popularyzowanie przykładów dobrych praktyk wspierania uzdolnień.
Zespół Wspierania Uzdolnionych, towarzysząc rozwojowi uczniów uzdolnionych i jednocześnie promując ich osiągnięcia, wzorem lat ubiegłych przygotował kolejną już, trzecią publikację zatytułowaną Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze. Tym razem celem liderów Programu Wars i Sawa było zamieszczenie w niej prac uczniów uzdolnionych z klas II-VI, którzy zajęli się tematem świąt, obrzędów i zwyczajów przypadających na dany miesiąc roku szkolnego 2014/2015.

Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja spotka się również z dużym uznaniem wśród młodych czytelników i ich rodziców, co zainspiruje jeszcze nieobjętych programem uczniów do poszerzenia grona uzdolnionych w nowym roku szkolnym.

Życzymy przyjemnej lektury

Liderzy Zespołu Wspierania Uzdolnionych

********************************************************************************************

Przedłużenie certyfikatu

27 października 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik już po raz piąty zostały wręczone Certyfikaty WARS i SAWA oraz Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy. Przedłużono także siedemnastu szkołom bezterminowo Certyfikaty, których ważność Certyfikatu wygasła z końcem roku szkolnego 2012/2013 lub 2013/2014 i które przedstawiły wyciąg z rzetelnie przeprowadzonej wewnętrznej ewaluacji szkolnego programu wspierania uzdolnionych w szkołach. Wśród tych szkół znalazła się także nasza szkoła.

W uroczystości z udziałem dyrektorów, szkolnych liderów wspierania uzdolnionych i uczniów z wyróżnionych szkół uczestniczyli członkowie Zespołu i Kapituły rekomendujący wnioski szkół, władze oświatowe m.st. Warszawy między innymi zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierz Paszyński, Burmistrzowie i przedstawiciele Dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektor Biura Edukacji Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Arkadiusz Walczak oraz wielu innych dostojnych gości.

W prezentacjach gwiazdką zostały oznaczone te szkoły, których wnioski Zespół i Kapituła ocenili na najwyższym poziomie. Nasza szkoła również została wyróżniona gwiazdką.

Październikową uroczystość wręczania Certyfikatów i Wyróżnień uświetnił pokaz popularno-naukowy przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik „Umysł przyłapany – traktujący o tym, jak iluzjoniści oraz branża reklamowa wykorzystują wiedzę o funkcjonowaniu naszego umysłu oraz niedoskonałościach naszych zmysłów.

Galę poprowadził Artur Wolski, nauczyciel i animator kultury oraz pomysłodawca i organizator wielu twórczych przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

 

********************************************************************************************

Książka

Uczeń naszej szkoły, Bartłomiej Ignaciuk, był objęty Programem „Wars i Sawa” z języka polskiego oraz z języka angielskiego w latach 2011-2014, zaś w roku szkolnym 2013-1014 z matematyki. W zakresie nauczania języka polskiego przejawiał uzdolnienia i zainteresowania ortograficzne, a także w redagowaniu dłuższych form wypowiedzi. Stąd, podczas nauki w czwartej klasie, powstała koncepcja napisania książki, której bohaterem został Wojtek Kumalowicki – uczeń szkoły podstawowej. Chłopiec przeżywa w niej różne przygody w środowisku szkolnym. Boryka się z trudnymi problemami w związku ze zmianą miejsca zamieszkania i, co za tym idzie, miejsca nauki.

W następnych latach powstały kolejne dwie części, stanowiące kontynuację przygód chłopca: Wojtek w wirtualnym świecie Wojtek w sidłach czasu. Pierwsza z pozycji ukazuje głównego bohatera, wraz z jego przyjacielem Filipem, przeniesionych podczas gry w Minecrafta do wirtualnego świata. Ostatnia z pozycji napisanych przez Bartka, pt. Wojtek w sidłach czasu składa się z dwóch ksiąg dotyczących tego samego tematu, czyli przeniesienia w czasie bohaterów do lat pięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Miejscem akcji są przede wszystkim warszawskie Bielany, gdzie Wojtek i Filip, m.in. biorą udział w bitwie…

Uczeń Bartłomiej Ignaciuk osiągał liczne sukcesy w konkursach, turniejach wiedzy na szczeblach dzielnicowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Obecnie, mimo uzdolnień humanistycznych, jest uczniem gimnazjum o profilu matematycznym.

W imieniu Bartka życzymy przyjemnej lektury!!!

I tom "Przygody Wojtka"

II tom "Wojtek w wirtualnym świecie"

III tom "Wojtek w sidłach czasu"

********************************************************************************************

Prezentacja WiS

Program Wars i Sawa, który już od trzech lat jest realizowany w naszej szkole, ma przede wszystkim na celu odkrywanie talentów dzieci i stwarzanie sprzyjających warunków do ich rozwoju. Zespół Wspierania Uzdolnionych, dbając o promowanie działań i motywowanie do twórczego myślenia, wzorem roku ubiegłego, przygotował kolejną publikację zatytułowaną Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze, cz.II, zawierającą prace uczniów uzdolnionych oraz prace laureatów szkolnych konkursów. Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja spotka się również z dużym uznaniem wśród społeczności szkolnej, co zainspiruje młodych czytelników do poszerzenia grona uzdolnionych w nowym roku szkolnym.

Życzymy przyjemnej lektury.

********************************************************************************************

Publikacja

Z doświadczeń i dobrych praktyk w realizacji Programu „Wars i Sawa” – ewaluacja podejmowanych działań.

********************************************************************************************

Z przyjemnością informuję, że program WARS i SAWA spełnił kryteria określone przez Europejskie Centrum Wspierania Talentów (European Talent Centre), dotyczące programów, których głównym celem jest identyfikacja i wspieranie zdolności uczniów oraz wdrażanie i upowszechnianie dobrych praktyk związanych z edukacją uczniów zdolnych.

Tym samym został wyróżniony na międzynarodowej mapie talentów tworzonej przez European Talent Centre, stając się jednym z „Talent Points”.

Szczegółowe informacje o Europejskim Centrum Wspierania Talentów w Budapeszcie oraz tworzonej przez nie europejskiej mapie talentów, będącej bazą danych o instytucjach, organizacjach, miejscach, realizujących programy wspierające uzdolnionych znajdują się na stronie:  http://www.talentcentrebudapest.eu.

********************************************************************************************

Publikacja prac uczniów objętych Programem "Wars i Sawa"

W czerwcu 2013 r., po raz pierwszy w historii szkoły, Zespół Wspierania Uzdolnionych opublikował prace uczniów objętych Programem "Wars i Sawa" w książce noszącej tytuł "Pars pro toto, czyli historia szkoły w miniaturze". W ten sposób podkreślono rangę dokonań uzdolnionych, których twórcza postawa, ciekawość świata, pracowitość i sumienność wpisują się w założenia stanowiące misję szkoły.

Pars pro toto

czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze

 

********************************************************************************************

Promujemy osiągnięcia uczniów uzdolnionych

Zespół Wspierania Uzdolnionych pod kierunkiem pani Renaty Piłat i pani Wioletty Krawczyk zadbał o promocję uczniów uzdolnionych, organizując w styczniu i w czerwcu ekspozycję, na którą złożyły się zdjęcia uczniów objętych Programem "Wars i Sawa", ich prace zamieszczone w portfolio oraz dyplomy potwierdzające osiągnięcia w konkursach i turniejach wiedzy.

********************************************************************************************

5 października 2011 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów WARS i SAWA.
O to wyróżnienie ubiegało się aż 79 szkół, jednak pozytywną opinię uzyskało jedynie 18, a wśród nich nasza szkoła. Kapituła  do spraw opiniowania wniosków o przyznanie Certyfikatów WARS i SAWA i Honorowych Wyróżnień „Szkoła z pomysłem” Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nie miała łatwego zadania, ponieważ musiała wskazać tylko te placówki, które są miejscem identyfikacji szczególnych predyspozycji uczniów i ich planowego rozwoju. Certyfikat stanowi potwierdzenie osiągnięcia przez szkołę określonego standardu pracy w tym obszarze. Jest nagrodą za trud, jakiego wymaga systemowa opieka nad rozwojem utalentowanych dzieci i podnoszeniem efektywności kształcenia. Takie działania zostały podjęte w naszej szkole i dzięki temu znalazła się ona w grupie laureatów II edycji Programu Wspierania Uzdolnionych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 293 im.Jana Kochanowskiego
    ul. Kochanowskiego 8 01-864 Warszawa

    e-mail: sekretariat@sp293.edu.pl
  • (22) 633-13-77
    (22) 633-13-06

Galeria zdjęć